Informatiemanagement

bij de gemeente Assen

Informatiemanagement

De afgelopen periode is er hard gewerkt om met de beschikbare systemen informatiemanagement en ICT zo veel mogelijk te optimaliseren. Desondanks is er ongemak in de organisatie over ICT zoals:

 • niet of traag functionerende applicaties;
 • 6 inlogcodes (geen gemeenschappelijk portal);
 • meerdere applicaties voor ongeveer hetzelfde doel;
 • geen doorgevoerd zaakgericht werken en -systeem;
 • Ook ontbreekt een actueel informatiebeleidsplan en is er onvoldoende visie op de informatie-architectuur.

De huidige informatievoorziening kent teveel tekortkomingen om de juiste discussie met de juiste informatie op het juiste moment te kunnen voeren. We worden nog te veel verrast door afwijkingen die in een te laat stadium naar voren komen.

Er is behoeft aan een goede analyse van de organisatie aan de hand van het model van Maes en een voorstel hoe de I-functie en ICT te verbeteren.

Opdrachtformulering

Maak een analyse van de organisatie aan de hand van het negenvlaksmodel van Maes. (mocht een ander/nieuwer theoretisch model beter aansluiten dan is dat uiteraard bespreekbaar)

 • waar staat de organisatie op dit moment
 • wat is het ambitieniveau
  • huidige ambitieniveau
  • gewenste ambitieniveau (wel haalbaar en realistisch)
 • Welke ontwikkelingen komen op ons af, zoals bijvoorbeeld:
  • Omgevingswet/DSO
  • Digitale dienstverlening
  • Privacy
 • hoe zijn de vlakken ingevuld en hoe werkt het in de praktijk (zowel rollen als inhoud)
 • Komen de vraag en het aanbod goed bij elkaar. Het betreffen:
 1. vraag vanuit de business
 2. vraag vanuit de klant/omgeving – ‘’wat vraagt de klant en wat moet vanuit wet en regelgeving’’
 • wat zijn de witte vlekken en ontbrekende schakels
 • hoe is de onderlinge samenhang tussen vlakken
 • Waar liggen kansen (koppelingen, nieuwe technieken)
 • is onze informatievoorziening en ICT omgeving toekomstbestendig

Maak op basis van de analyse een rapport met bevindingen, conclusies en aanbevelingen op inhoud en organisatie voor het vervolg.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Assen

DATUM

november 2019