Informatiemanagement

Dienst

Bedrijfsvoering

In nagenoeg alle gemeentelijke werkprocessen speelt informatie een cruciale rol. Of het nu gaat om het verbeteren van de digitale of fysieke dienstverlening, de efficiëntie in de eigen bedrijfsvoering of om het evalueren en ontwikkelen van beleid, altijd is het van belang dat betrokkenen op het juiste moment beschikken over de juiste informatie. Informatie die komt uit verschillende bronnen, opgeslagen in verschillende systemen.  Hoe zorgt u voor de juiste informatie op de juiste plekken? En hoe borgt u de kwaliteit van die informatie? De ervaren informatiemanagers van Scholte van Mast Advies helpen u graag!

Scholte van Mast Advies | Informatiemanagement voor (semi-)overheden

Informatiemanagement volgens Scholte van Mast Advies:

Bij vraagstukken op het gebied van informatiemanagement werkt Scholte van Mast Advies op basis van het zandlopermodel. Door middel van dit model vinden vraag- en aanbod zijde elkaar. Dit zorgt ervoor dat uw organisatie werkelijk stappen kan zetten naar een moderne, efficiënte en dienstverlenende gemeentelijke organisatie waarbij het informatie gestuurd werken een belangrijk onderdeel is.

Mijn projecten

Benieuwd naar mijn projecten?

Scholte van Mast Advies creëert meerwaarde!

Scholte van Mast Advies is een onafhankelijk adviesbureau met ruime ervaring op het snijvlak van Beleid | Organisatie | ICT ( informatie- en communicatietechnologie) in overwegend de publieke sector.

Scholte van Mast Advies onderscheidt zich door inhoudelijke kennis en oog voor resultaat te combineren met hoogwaardige kennis van de sector en gevoel voor de menselijke factor.

Of het nu gaat om het professionaliseren van uw (digitale) zakelijke dienstverlening, het verbeteren van uw bedrijfsvoering of de optimalisering van de onderlinge (keten) samenwerking in of buiten de regio: wij kijken er graag samen met u naar.

Tussen medewerkers, processen, systemen en (keten)partners leggen we verbinding door ze bij elkaar te brengen en te laten werken aan een gemeenschappelijk einddoel.  Ons leidend motto is dan ook “Meerwaarde creëren!” en dragen dit uit bij al onze werkzaamheden.

  • Ruim 20 jaar werkervaring binnen de (lokale) overheid
  • Kennis van en ervaring met landelijke trends (common ground ed.)
  • Vertalen van beleid en strategie naar operationele doelen
  • Goed luisteren en doorvragen naar het waarom

Neem vrijblijvend contact op