informatie gestuurd werken

Dienst

Filosofie

Informatiegestuurd werken is een breed begrip dat erop neerkomt, dat organisaties data inzetten om de primaire processen van een organisatie, kortweg de business, beter en effectiever te laten verlopen. Informatiegestuurd werken is een vorm van Business Intelligence waarbij op basis van (big) data weloverwogen besluiten en beleid kunnen worden gemaakt die de dienstverlening en bedrijfsvoering van een organisatie substantieel kunnen verbeteren. Door een gerichte inzet van de inzichten uit data kan onder meer efficiënter worden gewerkt, een groot voordeel.

Informatiegestuurd werken is een uitvoering van Business Intelligence. Business Intelligence (BI) is in brede zin een managementfilosofie en manier van werken binnen organisaties en in enge zin een informatiesysteem. BI kan ervoor zorgen dat de bedrijfsvoering en dienstverlening van organisaties substantieel verbeteren. Door data te analyseren en beschikbaar te maken voor organisaties kunnen beleid en besluiten gebaseerd worden op actuele feiten en diepgravende analyses van datatrends en patronen. Binnen de overheid spreekt men vaak van informatiegestuurd werken in plaats van business intelligence.

Scholte van Mast Advies | Informatiemanagement voor (semi-)overheden

Binnen Business Intelligence kunnen drie niveaus worden onderscheiden, afhankelijk van het niveau waarop medewerkers binnen een organisatie (met data) werken:

  1. Strategisch niveau: het bestuur en management van een organisatie, waar informatie middels dashboards (visuele managementinformatierapportages van vastgestelde KPI’s – kritische prestatie-indicatoren; en procesindicatoren).
  2. Tactisch niveau: het middenmanagement, schakel tussen het strategisch niveau (verantwoording) en operationeel niveau (aansturing). Gewenste informatie is hier onder meer hoe de prestaties tot stand komen, om maximale monitoring en sturing mogelijk te maken.
  3. Operationeel niveau: het uitvoeringsniveau binnen een organisatie, waar sturingsinformatie vooral wordt gebruikt om het werk goed te kunnen doen.

Data wordt op elk niveau dus op een andere manier gebruikt, om een andere reden dan wel op een ander aggregatieniveau. De stroomlijning tussen de verschillende niveaus vraagt een goede inrichting van het implementatie- en uitvoeringsproces. Het juiste gebruik van bronsystemen en datawarehouses om van daaruit analyses en rapportages te kunnen doen vraagt tijd en geld, wat betreft inrichting, training en onderhoud.

De medewerkers van Scholte van Mast Advies kunnen u hierbij helpen en hun meerwaarde tonen bij het zetten van de eerste stappen in uw organisatie van informatie gestuurd werken.

Mijn projecten

Benieuwd naar mijn projecten?

Scholte van Mast Advies creëert meerwaarde!

Scholte van Mast Advies is een onafhankelijk adviesbureau met ruime ervaring op het snijvlak van Beleid | Organisatie | ICT ( informatie- en communicatietechnologie) in overwegend de publieke sector.

Scholte van Mast Advies onderscheidt zich door inhoudelijke kennis en oog voor resultaat te combineren met hoogwaardige kennis van de sector en gevoel voor de menselijke factor.

Of het nu gaat om het professionaliseren van uw (digitale) zakelijke dienstverlening, het verbeteren van uw bedrijfsvoering of de optimalisering van de onderlinge (keten) samenwerking in of buiten de regio: wij kijken er graag samen met u naar.

Tussen medewerkers, processen, systemen en (keten)partners leggen we verbinding door ze bij elkaar te brengen en te laten werken aan een gemeenschappelijk einddoel.  Ons leidend motto is dan ook “Meerwaarde creëren!” en dragen dit uit bij al onze werkzaamheden.

  • USP1
  • USP2
  • USP3

Neem vrijblijvend contact op