Informatie beleidsplannen

Dienst

Onze visie op Informatie beleidsplannen

Uw organisatie is voortdurend in beweging maar heeft behoefte aan een toekomstbestendige informatievoorziening die ervoor zorgt dat de dienstverlening zo goed mogelijk wordt ondersteund en dat invloeden makkelijk opgevangen kunnen worden. De Dienstverlening staat immers voorop. Niet alleen voor de interne klant, de organisatie, maar bovenal ook voor de externe klant, de inwoner of het bedrijf. In het digitale tijdperk speelt informatievoorziening een cruciale rol waarbij het digitaal werken een belangrijk uitgangspunt is.

Onze samenleving is on hoge mate kennisintensief waarbij de verwachtingen vanuit inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen snel toenemen. Deze samenleving wil optimaal profiteren van nieuwe ontwikkelingen, zoals sociale media, digitale inspraak- en samenwerkingsvormen. Men verwacht van de (lokale) overheid dat men op dezelfde wijze zaken te doen als bij commerciële websites zoals CoolBlue en Bol.com. De huidige informatietechnologie maakt het mogelijk om de inwoners, bedrijven en instellingen actiever te betrekken bij de directe besluitvorming. In de communicatie moet ruimte zijn voor tweerichtingsverkeer en moet interactieve beleidsvorming meer invulling krijgen. Wij hebben oog voor de maatschappij en zorgen ervoor dat uw  dienstverlening hierop aansluit.

Scholte van Mast Advies | Informatiemanagement voor (semi-)overheden

Dienstverlening

In de veranderende wereld is de boodschap dat veranderingen elkaar snel opvolgen en door digitalisering, automatisering en robotisering er een veelheid aan mogelijkheden zich aandienen voor het anders inrichten van dienstverlening aan burger en bedrijven.

De medewerkers van Scholte van Mast Advies helpen u graag bij het opstellen of actualiseren van uw informatie beleidsplan.

Mijn projecten

Benieuwd naar mijn projecten?

Scholte van Mast Advies creëert meerwaarde!

Scholte van Mast Advies is een onafhankelijk adviesbureau met ruime ervaring op het snijvlak van Beleid | Organisatie | ICT ( informatie- en communicatietechnologie) in overwegend de publieke sector.

Scholte van Mast Advies onderscheidt zich door inhoudelijke kennis en oog voor resultaat te combineren met hoogwaardige kennis van de sector en gevoel voor de menselijke factor.

Of het nu gaat om het professionaliseren van uw (digitale) zakelijke dienstverlening, het verbeteren van uw bedrijfsvoering of de optimalisering van de onderlinge (keten) samenwerking in of buiten de regio: wij kijken er graag samen met u naar.

Tussen medewerkers, processen, systemen en (keten)partners leggen we verbinding door ze bij elkaar te brengen en te laten werken aan een gemeenschappelijk einddoel.  Ons leidend motto is dan ook “Meerwaarde creëren!” en dragen dit uit bij al onze werkzaamheden.

  • Ruim 20 jaar werkervaring binnen de (lokale) overheid
  • Kennis van en ervaring met landelijke trends (common ground ed.)
  • Vertalen van beleid en strategie naar operationele doelen
  • Goed luisteren en doorvragen naar het waarom

Neem vrijblijvend contact op