Het nieuwe werken

Dienst

Onze visie op digitaal werken binnen de overheid

Het Nieuwe Werken, papierarm werken, informatie gestuurd werken, digitaal werken, zaakgericht werken … Al deze ontwikkelingen hebben één ding gemeen: het gaat om organisatiebreed samenwerken in en met een systeem dat iedereen begrijpt en waardeert. Voor overheden is transparantie hierbij van groot belang. Informatie moet eenduidig en verantwoord vastgelegd worden, zodat het altijd terug te vinden is. Nieuwe wetgevingen zoals Wet Open Overheid (WOO) . Deze wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.

Maar welk systeem kiest u? En in hoeverre sluit dat aan bij de bestaande systemen die u al in gebruik heeft om documenten of contacten op te slaan? Wat zijn eigenlijk de eisen rondom archiefwetgeving en documentsubstitutie?

Scholte van Mast Advies | Informatiemanagement voor (semi-)overheden

Digitaal werken

Ook moet u er rekening mee houden dat verwachtingen met betrekking tot digitaal (samen)werken vaak uiteen lopen. Doelstellingen ten aanzien van doorlooptijd, kosten en resultaat worden bij veel organisaties niet (tijdig) gehaald. Om die uitdaging goed te managen, is een gezamenlijk vertrekpunt nodig. Wij geloven sterk in groot denken, maar  beginnen bij het maken van kleine positieve stappen.

Digitaal werken biedt grote voordelen: uw medewerkers kunnen plaats- en tijdonafhankelijk (samen)werken, waardoor de interne en externe dienstverlening wordt geoptimaliseerd.

Onze aanpak heeft onder meer de Gemeentelijke samenwerking NOFA en de gemeenten  Maastricht, Alkmaar, Baarn en Assen geholpen om processen, documentstromen en bestaande archieven (verder) te digitaliseren.

Mijn projecten

Benieuwd naar mijn projecten?

Scholte van Mast Advies creëert meerwaarde!

Scholte van Mast Advies is een onafhankelijk adviesbureau met ruime ervaring op het snijvlak van Beleid | Organisatie | ICT ( informatie- en communicatietechnologie) in overwegend de publieke sector.

Scholte van Mast Advies onderscheidt zich door inhoudelijke kennis en oog voor resultaat te combineren met hoogwaardige kennis van de sector en gevoel voor de menselijke factor.

Of het nu gaat om het professionaliseren van uw (digitale) zakelijke dienstverlening, het verbeteren van uw bedrijfsvoering of de optimalisering van de onderlinge (keten) samenwerking in of buiten de regio: wij kijken er graag samen met u naar.

Tussen medewerkers, processen, systemen en (keten)partners leggen we verbinding door ze bij elkaar te brengen en te laten werken aan een gemeenschappelijk einddoel.  Ons leidend motto is dan ook “Meerwaarde creëren!” en dragen dit uit bij al onze werkzaamheden.

  • Ruim 20 jaar werkervaring binnen de (lokale) overheid
  • Kennis van en ervaring met landelijke trends (common ground ed.)
  • Vertalen van beleid en strategie naar operationele doelen
  • Goed luisteren en doorvragen naar het waarom

Neem vrijblijvend contact op